Click Here to Chat on WhatsApp
+12709848396

(Get Answer)

I uppdrag tre i skapande verksamhet är tanken att du ska väva ihop det du läst i de tidigare studieguiderna. Du har redan i en uppgift beskrivit hur man kan jobba med de olika sinnena, du har också gjort en metodbok där du beskriver hur och varför man kan stimulera de olika delarna i Skapande verksamhet. Nu är din uppgift att knyta ihop detta med läroplanen. I läroplanen har du läst att:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
Nu ska du beskriva ett projektarbete (temaarbete) som du vill arbeta med i skapande verksamhet. Beskriv vad du vill göra, hur du arbetar med det och vilka delar från läroplanen du lyckas få med. Ditt projektarbete (temaarbete) ska bestå av minst tre tillfällen då du jobbar med detta, inklusive en första träff med inspiration och en sista med ett avslut.
Gå tillbaka och läs igenom läroplanen är ett tips.
Det är viktigt är att du beskriver barngruppens sammansättning, deras ålder och om det finns några barn med funktionsnedsättning. Ta hänsyn till allt detta i ditt arbete.
Använd dig av de begrepp som beskrivits i kursen.  Lånar du idéer från böcker eller internet behöver du vara noga med att källhänvisa.

Expert Answer

I uppdrag tre i skapande verksamhet är tanken att du ska väva ihop det du läst i de tidigare studieguiderna. Du har redan i en uppgift beskrivit hur man kan jobba med de olika sinnena, du har också gjort en metodbok där du beskriver hur och varför man kan stimulera de olika delarna i Skapande verksamhet. Nu är din uppgift att knyta ihop detta med läroplanen. I läroplanen har du läst att: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Nu ska du beskriva ett projektarbete (temaarbete) som du vill arbeta med i skapande verksamhet. Beskriv vad du vill göra, hur du arbetar med det och vilka delar från läroplanen du lyckas få med. Ditt projektarbete (temaarbete) ska bestå av minst tre tillfällen då du jobbar med detta, inklusive en första träff med inspiration och en sista med ett avslut. Gå tillbaka och läs igenom läroplanen är ett tips. Det är viktigt är att du beskriver barngruppens sammansättning, deras ålder och om det finns några barn med funktionsnedsättning. Ta hänsyn till allt detta i ditt arbete. Använd dig av de begrepp som beskrivits i kursen. Lånar du idéer från böcker eller internet behöver du vara noga med att källhänvisa.

This question has already been tackled by one of our writers and a good grade recorded. You can equally get high grades by simply making your order for this or any other school assignment that you may have.

Every Student Buys Essays from us, here is why!

Pressed for time to complete assignments or when you feel like you cannot write, you can purchase an essay on our website. Some students also want model papers to use as samples when revising or writing. There are also students who approach our essay writing service to beat deadlines. We handle every type of homework, assignment, and academic writing tasks. You can buy college essays and other assignments here. At a glance, here are some reasons students prefer our website.

100% Original Essays and Papers

You can be sure that you are getting a paper that is custom written based on your instructions. We do not sell papers that are pre-written. Instead, we write every essay from scratch. When you say “write my essay,” we respond by giving you a paper that is 100% original and free of any plagiarism. The essays you purchase from us have never been sold anywhere.

Flexible & Affordable Prices

It does not cost a fortune to get academic writing help on our website. If you have a question from class, place an order, get a discount, and get cheap essay writing services. What you see as the price is what you pay for. There are no any hidden charges. If you need urgent papers, they might cost a little more, but the price is worth the quality you get in the end. Hire a professional academic writer beginning from $13 a page.

Anonymity, Privacy, and Confidentiality

No one will ever know that you purchased an essay or assignment from our website. The essays you buy from us are written by experts. Your data is only used to coordinate the essay writing services you get. No one can access your personal information and data. Go ahead and order an essay from our website. It is safe, secure, and convenient.

Order a Unique Copy of this Assignment
275 Words

By placing an order you agree to our terms of service

Place Order »